לוגו3.png

כל הסרטונים לחודש שבט מוקדשים לבעלי יום ההולדת:

אהרון מרדכי ממן א' שבט

לאה גורביץ א' שבט

לוי יצחק מה-טוב ב' שבט

מנחם מענדל מזרחי ב' שבט

אדל חיה פינטו ב' שבט

שניאור זלמן חיון ב' שבט

חנה שיינא לאטר ב' שבט

חנה פרידמן ג' שבט

חיה מושקא קצבי ג' שבט

חנה גולדברג ד' שבט

מנחם מענדל רוריק ד' שבט

חיה מושקה סגרה ד' שבט

מנחם מנדל איוונוב ה' שבט

מוסי ניר ה' שבט

וקשטוק חנה ה' שבט

דיינר דייטש ו' שבט

פרלה נגר ו' שבט

ברוך שניאור קאיקוב ו' שבט

מנוחה רחל ידוואב ו' שבט

נעמי זלינסקי ז' שבט

שובל רבקה ח' שבט

מנחם מענדל סימנטוב ט' שבט

ישראל שלום מעטוף ט' שבט

ישראל פריימן ט' שבט

רבקה גבעוני ט' שבט

רבקה בלאיש י' שבט

יעקב ישראל מזרחי י' שבט

רוזנברג מושקי י' שבט

שרה מרטון י' שבט

ליבא גוטין י' שבט

רבקה גאולה נסרטי י"א שבט

דבורה לאה קסל י"א שבט

אליה שטרית י"א שבט

נחמה דינה יהודית י"א שבט

שובל דוד שלום דובער י"ב שבט

לוי יצחק קצבי י"ג שבט

אוהד עומר י"ג שבט

דינה מנדלזון י"ג שבט

שניאור זלמן חבבו י"ג שבט

אוהד עומר י"ג שבט

יעקב ישראל טולוצינסקי י"ג שבט

יוסף יצחק נסרטי י"ג שבט

שירה בן-צבי י"ד שבט

ברכה מוסיא הייטנר י"ד שבט

רבקה הרשקוביץ י"ד שבט

דביר סליג ט"ו שבט

שובל ישראל משה ט"ו שבט

ברכה שיינא פיילנט ט"ו שבט

שמעון ניסן הלוי וולפא ט"ז שבט

מנחם מענדל ידוואב ט"ז שבט

שטערנא שרה גולדפרב ט"ז שבט

חנה כהן י"ז שבט

ישראל פסטר י"ח שבט

הדר אסתר י"ח שבט

שלום אורי נתן גורליק י"ט שבט

תפארת אנטמן י"ט שבט

חיים אליעזר פיזם י"ט שבט

אביגייל קוריאט י"ט שבט

חיה מושקא פיילנט י"ט שבט

יוסף יצחק גרינבאום כ' שבט

וקשטוק רבקה כ"א שבט

יוסף יצחק רוכוורגר כ"ב שבט

חיה מושקא קאיקוב כ"ב שבט

ישראל אריה לייב כהן כ"ב שבט

מנוחה רחל כץ כ"ג שבט

תאיר גאולה איוונוב כ"ג שבט

חנה גורליק כ"ג שבט

מרים גורליק כ"ד שבט

פליאה אנטמן כ"ד שבט

שנהב שיינא ברכה כ"ד שבט

שמואל חן ממן כ"ו שבט

מירלי סגל כ"ו שבט

מנחם מענדל קורן כ"ז שבט

דבורה לאה לביאד כ"ח שבט

בנימין ינאי כ"ח שבט

שיפרה הורביץ כ"ח שבט

פיזם יגאל ברוך כ"ח שבט

מעטוף מנחם מענדל כ"ח שבט

מעטוף חיה מושקא כ"ח שבט

חיה מושקא שמש כ"ט שבט

אדלשטיין שניאור זלמן כ"ט שבט

אדלשטיין שלום דובער כ"ט שבט

תמר ינאי ל' שבט

גאולה שארף ל' שבט

עשור הלל ניסים ל' שבט

יוסי לאטר ל' שבט

© כל הזכויות שמורות לפני מלך 972586722770+ pneimelech@gmail.com