© כל הזכויות שמורות לפני מלך +972586722770 pneimelech@gmail.com

מחשבות טובות

חושבים על הדור הבא

לוגו3.png

שנה של חגים

תוכן הדיסק:

1. חנוכה חלק ראשון

2. חנוכה חלק שני

3. חנוכה חלק שלישי

4. הפגנה

5. שלהבת אחת גדולה

6. שאול המלך

7. מחה תמחה את זכר עמלק

8. סעודתו של אותו רשע

9. ל"ג בעומר

10. עיניינה של הקשת בלג בעומר

11. תרופת הפלא

45 ₪

הורד עותק דיגיטלי ב