תוכלו לבחור את הסכום

שברצונכם לתרום

תרומה

ה. קבע על 50 ש"ח 

 כל חודש

הוראת קבע

הקדשה כתובה

בסרטון לבחירתכם

הקדשה

180

לוגו3.png

© כל הזכויות שמורות לפני מלך 972586722770+ pneimelech@gmail.com