הקדשה

כל הסרטונים לחודש אייר מוקדשים לבעלי יום ההולדת:
 • שמואל קצבי א אייר
 • יעקב יוסף חורושוכין א אייר
 • לוי יצחק שמאמה א אייר
 • חני גולדשמיד  א  אייר
 • מנחם מענדל פרידמן א אייר
 • אביגיל אסתר גאוויר א אייר
 • חנה מנדלזון ג אייר
 • נעמי כברה ג אייר
 • מידב שחל מיכאל ג אייר
 • אריאל זלינסקי ה אייר
 • יהודית ברכה הרצל ה אייר
 • לוי יצחק סידון ה אייר
 • חיה מושקא אליאס ה אייר
 • דבורה לאה זיס ה אייר
 • וקשטוק מנחם מנדל ה  אייר
 • ישראל אריה לייב אהרונוביץ ו אייר
 • ישראל אריה לייב אפריים ו אייר
 • תהילה שיראל  ו  אייר
 • מנחם מענדל אדר ה  אייר
 • גרברציק חיה מושקא ה  אייר
 • דבורה לאה בוגוסלבסקי ז אייר
 • שלמה ווגל ז אייר
 • ישראל מרנץ ז  אייר
 • מנחם אלוז ז  אייר
 • מנחם מנדל הכהן כץ ט אייר
 • דבורה לאה אקסלרוד י”א אייר
 • אברהם ישראל קסל י”א אייר
 • ישראל איזנמן י”א אייר
 • בנצי פרידמן י”א אייר
 • שטערנא שרה גולדברג י”ב אייר
 • פיזם ישראל אריה לייב יג אייר
 • ישראל חייבי  י”ג אייר
 • חנל ה פרידמן י”ג אייר
 • ישראל אריה לייב גולדשמיד י”ג אייר
 • שילה כרבי י”ד אייר
 • שרי גורפינקל י”ד אייר
 • מנחם מענדל ווגל י”ד אייר
 • דניאל יצחק י”ד אייר
 • פרטוש משה י”ד אייר
 • גולדברג ישראל ט”ו אייר
 • מנחם מנדל נסרטי ט”ו אייר
 • ישראל יוסף גולדפרב ט”ו אייר
 • איטה רבקה פרידמן ט”ז אייר
 • שניאור זלמן ליפשיץ י”ז אייר
 • חנה אביבה אילן י”ז אייר
 • חנה שביט י”ז אייר
 • שלום דובער מרנץ י”ז אייר
 • מנחם מענדל הרט הופ י”ז אייר
 • איתמר חורושוכין י”ח אייר
 • מנחם מענדל ברקו י”ח אייר
 • אפרת הורביץ י”ט אייר
 • שניאור סופר י”ט אייר
 • חנה סידון כ אייר
 • טל חיה כ אייר
 • שניאור זלמן מלמד כ  אייר
 • שיינא כץ כ”א אייר
 • יוסי ניר כ”א אייר
 • מוסי למברג כ”א אייר
 • עז יצחק אנטמן כ”א אייר
 • רבקה גילה שמש כ”ב אייר
 • שמואל חסדא אנטמן כ”ב אייר
 • מנחם מנדל שלזינגר כ”ד אייר
 • מיכאל אוצ׳וה כ”ה אייר
 • מנוחה בתיה פיילנט כה אייר
 • מוסי סטולין כ”ה אייר
 • שובל מנוחה רחל כ”ו אייר
 • שניאור זלמן אפרים כ”ו אייר
 • חיה מושקא פרחי כ”ז אייר
 • מלכה גלייזר כ”ז אייר
 • שמעון פיילנט כ”ז אייר
 • שניאור זלמן הרצל כ”ח אייר
 • שרה נעמי הייטנר כ”ח אייר
 • מושקא קוט כ”ט אייר
180

הקדשה מדהימה שאתם בוחרים להקדיש ליקירכם

250
 • הקדשה מדהימה שאתם בוחרים
 • הקראת ההקדשה על ידי אמציה
 • הדמות של בעל יום ההולדת
  באנימציה!
1000
 • הקדשה מדהימה שאתם בוחרים
 • הקראת ההקדשה על ידי אמציה
 • הדמות של בעל יום ההולדת
  באנימציה!
שלום, אורן!
התנתק
למעלה
כן
לחידוש מנוי
חיפוש באתר
Search
Generic filters
Search
Generic filters
רכישת מנוי