© כל הזכויות שמורות לפני מלך +972586722770 pneimelech@gmail.com

מחשבות טובות

חושבים על הדור הבא

הוראת קבע 500 ש"ח

הוראת קבע 100 ש"ח

הוראת קבע 50 ש"ח

הוראת קבע 25 ש"ח