© כל הזכויות שמורות לפני מלך +972586722770 pneimelech@gmail.com

מחשבות טובות

חושבים על הדור הבא

לוגו3.png

תאריכים חסידיים

חלק ראשון

תוכן הדיסק:

1. להיות יותר חנה

2. פסססס... י"ט כסלו

3. יט כסלו חג הגאולה

4. בעזרת ה'

5. החלות המופלאות

6. רק לפקוח את העיניים

7. דידן נוצח

8. י שבט

45 ₪

הורד עותק דיגיטלי ב