© כל הזכויות שמורות לפני מלך +972586722770 pneimelech@gmail.com

מחשבות טובות

חושבים על הדור הבא

לוגו3.png

תאריכים חסידיים

חלק שני

תוכן הדיסק:

1. סיפור על הרבנית חיה מושקא 1

2. סיפור על הרבנית חיה מושקא 2

3. סיפור על הרבנית חיה מושקא 3

4. המיוחד בי"א ניסן

5. לכתחילה אריבער

6. כח ניסן

7. יב יג תמוז

8. כ מנחם אב

9. נטיפים של אש

45 ₪

הורד עותק דיגיטלי ב