© כל הזכויות שמורות לפני מלך +972586722770 pneimelech@gmail.com

מחשבות טובות

חושבים על הדור הבא

לוגו3.png

משיח וגאולה

תוכן הדיסק:

1. בני בונה המקדש 1 

2.בני בונה המקדש 2

3. מוזיאון הגלות

4. בית המקדש

5. קיבוץ גויות

6. שמחת הגאולה

30 ₪

הורד עותק דיגיטלי ב