© כל הזכויות שמורות לפני מלך +972586722770 pneimelech@gmail.com

מחשבות טובות

חושבים על הדור הבא

לוגו3.png

פגוש את הנברא

תוכן הדיסק:

1. הדבש

2. 4 המינים

3. מכת צפרדע

4. הפיל והקוף

5. ארץ ישראל

6. הדוב

7. שבעת המינים

8. המדבר

9. העורב

10. החתול

45 ₪

הורד עותק דיגיטלי ב