© כל הזכויות שמורות לפני מלך +972586722770 pneimelech@gmail.com

מחשבות טובות

חושבים על הדור הבא

לוגו3.png

תניא באנימציה

חלק ראשון

תוכן הדיסק:

1. הקדמה לתניא

2. שער יחוד ואמונה

3. פרק א

4. פרק ב

5. פרק ג

6. פרק ד

7. פרק ה

8. סיכום פרק א עד ה

9. פרק ו

10.פרק ז

11. פרק ח

45 ₪

הורד עותק דיגיטלי ב