© כל הזכויות שמורות לפני מלך +972586722770 pneimelech@gmail.com

מחשבות טובות

חושבים על הדור הבא

לוגו3.png

ספר הזכרונות

חלק ראשון

תוכן הדיסק:

1. מה הוא ספר הזכרונות?

2. מאיר בעל החסד

3. מכת צפרדע

4. רבי בנימין ונצחון השודדים

5. דוברומיסל

6. השטיבל של רבי בנימין

7. וולף הסנדלר

8. וולף עוזב את ליובאויטש

9. הכומר האכזר

10. וולף הקטן

הורד עותק דיגיטלי ב