© כל הזכויות שמורות לפני מלך +972586722770 pneimelech@gmail.com

מחשבות טובות

חושבים על הדור הבא

לוגו3.png

לחיות עם הזמן

תוכן הדיסק:

1. פרק אבות א

2. פרקי אבות א המשך

3. פרקי אבות א המשך

4. הנשיאים שמעון

5. הנשיאים גד

6. הנשיאים לבני יוסף

7. הנשיאים לבני בנימין

8. הנשיאים לבני דן

9. דקה לגאולה י"ז תמוז

10. דקה לגאולה י"ח תמוז

11. דקה לגאולה י"ט תמוז

12. דקה לגאולה כ תמוז

13. דקה לגאולה כ"ג תמוז

14. ח מנחם אב

30 ₪

הורד עותק דיגיטלי ב