© כל הזכויות שמורות לפני מלך +972586722770 pneimelech@gmail.com

מחשבות טובות

חושבים על הדור הבא

לוגו3.png

ספר הזכרונות פרק 51

ספר הזכרונות הוא בזבוז האוצרות!

כדי לנצח את המלחמה בזבזו את "האוצרות הכמוסים וחתומים מדור דור" – אלו הם כל הענינים והסיפורים שהרבי גיל בזמן האחרון, שהיו כמוסים וחתומים מדור דור, עד דורו של הבעש"ט ומורו בעל ח"י 

תורת מנחם ויקהל תש"י