מתנת יום הולדת

כל הסרטונים לחודש אלול מוקדשים לבעלי יום ההולדת:
 • שרה הרשקוביץ א אלול
 • רות ניר א אלול
 • קוק יוסף יצחק א אלול
 • בן ציון גבעוני ב אלול
 • וקשטוק דבורה לאה ב אלול
 • לויק שוורץ ב אלול
 • שני אביגיל לביא  ג אלול
 • חנהלה הרצל ד אלול
 • שילה שמעון גרגה ד אלול
 • דניאל כהן ד אלול
 • ישראל ציק ד אלול
 • רוזה מיידנציק ה אלול
 • יוסף יצחק פרידמן ה אלול
 • מוריה עדנה בלט ה אלול
 • רבקה בוגוסלבסקי ו אלול
 • מרדכי רסקין ו אלול
 • ישראל יצחק משי-זהב ו אלול
 • תהל בוקובזה ח אלול
 • לאה הרשקוביץ ט אלול
 • שניאור זלמן חדאד ט אלול
 • אורייתא כרבי ט אלול
 • חיה גיטי וולפא י אלול
 • אברהם אהרון רוטשטיין יא אלול
 • חיה מושקא טלפרה יב אלול
 • יוסף יצחק צדוק יב אלול
 • גולדברג טובה יפה יב אלול
 • שולם דובער זיס יג אלול
 • יאיר שאער יג אלול
 • שטערנא שרה פיילנט יג אלול
 • חנה סבאג יג אלול
 • מנוחה רחל הלפרין יד אלול
 • אליה עומר טו אלול
 • אדלשטיין חיה מושקא טו אלול
 • לבונה אנטמן טז אלול
 • אזולאי חיה טז אלול
 • אזולאי חני טז אלול
 • שניאור זלמן שלזינגר יז אלול
 • שמואל ברוד  יז אלול
 • יהונתן חי קאופמן יז אלול
 • חיה מושקא רסקין יח אלול
 • פרטוש מיכאל יח אלול
 • קניג חיה גאולה יח אלול
 • מנחם מענדל גולי יט אלול
 • אדלשטיין יוסף יצחק כ אלול
 • שובל יוסף יצחק כ אלול
 • יוסף יצחק שארף כא אלול
 • לוטקין דבורה לאה כא אלול
 • שירה אסתר איתן כב אלול
 • פרטוש בתיה הדסה כב אלול
 • רוחלה הרצל כג אלול
 • שמואל חבבו כג אלול
 • שמואל גרשון זלינסקי כד אלול
 • ריבקוש למברג כד אלול
 • חיה מושקא סימנטוב כד אלול
 • שמעון כרבי כד אלול
 • יהודה דורון כה אלול
 • שמואל חייבי כה אלול
 • שיינא מעטוף כו אלול
 • רפאל יעקב יגר כו אלול
 • חיה מושקא קאופמן כו אלול
 • יהונתן אליהו ריבני  כו אלול
 • שמואל ברגר כז אלול
 • דבורה לאה רוטשטיין כז אלול
 • משיח מנחם מנדל שארף  כח אלול
 • פיזם אסתר כח אלול
 • חיה מושקא שטוייר כט אלול
 • מנחם מענדל כהן כט אלול
 • רחל כלימיאן כט אלול
180

הקדשה מדהימה שאתם בוחרים להקדיש ליקירכם

250
 • הקדשה מדהימה שאתם בוחרים
 • הקראת ההקדשה על ידי אמציה
 • הדמות של בעל יום ההולדת
  באנימציה!
1500
 • הקדשה, הקראה, ואנימציה של התמונה בסרטון
 • סרטון משולב אנימציה ותמונות של בעל יום ההולדת עם המשפחה

שלום
התנתק
למעלה
כן
לחידוש מנוי
חיפוש באתר
Search
Generic filters
Search
Generic filters
רכישת מנוי

תפריט נגישות