הקדשה

כל הסרטונים לחודש סיון מוקדשים לבעלי יום ההולדת:
 • חנה שיף א תמוז
 • שלום דובער חיון א תמוז
 • רבקה כהן ב תמוז
 • מושקי סופר ב תמוז
 • אלטס מנחם מענדל ג תמוז
 • שטערנא שרה צדוק ג תמוז
 • נועם לביא ג תמוז
 • שירה שטרית ד תמוז
 • הלל רום ד תמוז
 • יוסף יצחק גאוויר ד תמוז
 • שטערני שוורץ ד תמוז
 • הודיה שטרית ה תמוז
 • רבקה אפרת אביוב ה תמוז
 • יהודית רוטשטיין ו תמוז
 • צביה אליטוב ז תמוז
 • ליפנסקי יהודה מנחם ז תמוז
 • פרטוש דוד ז תמוז
 • ענבר לביא ח תמוז
 • הלל טולוצינסקי ט תמוז
 • שנהב יעקב מאיר ט תמוז
 • רבקה אהרונוביץ י תמוז
 • חנה פסטר י תמוז
 • אביגיל מסטורוב י תמוז
 • אנאל שרה שלג י תמוז
 • יוסף יצחק שור יא תמוז
 • רבקה גורליק יא תמוז
 • איתי עמרם יב תמוז
 • אדווה שיראל יב  תמוז
 • אוריאל יהודה יגר יג תמוז
 • יוסף יצחק אביוב יג תמוז
 • מנחם מנדל וייסגלס יד תמוז
 • חנן מרדכי ענטבי יד תמוז
 • שימי וייס יד תמוז
 • דבורה לאה מזרחי טו תמוז
 • נועה שפרד טו תמוז
 • מרים אנטמן טו   תמוז
 • שלוימי סטולין טו תמוז
 • דוד אריה פוגאטש טו תמוז
 • יוסף חיים גל טו תמוז
 • חיה מושקא רוכוורגר טז תמוז
 • חיילה הארן טז תמוז
 • וייסברג שירה טז תמוז
 • בלומשטיין מימי טז תמוז
 • חנה רבקה לביאד יז תמוז
 • נתנאל שפיגל יח תמוז
 • דוברא ביילא ווגל יח תמוז
 • מנחם מענדל צדוק יח תמוז
 • עשור לביא נחמן יח תמוז
 • חנה משי-זהב יח תמוז
 • חיה מושקא משי-זהב יח תמוז
 • שמואל חיון יח תמוז
 • פיזם רבקה שיינדל יח תמוז
 • ונגרובסקי בתיה צירל יח תמוז
 • דרור לבנון חנה יח תמוז
 • אהרון טולוצינסקי יט תמוז
 • דניאל ויסוקר יט תמוז
 • דרור לבנון מנחם מענדל יט תמוז
 • מנוחה רחל נסרטי כ תמוז
 • מיכל גוסטיאטינסקי כ תמוז
 • מנחם מענדל גבעוני כ תמוז
 • דבורה לאה פרידמן כ תמוז
 • מוישי מזרחי כג תמוז
 • רעות חן כג תמוז
 • מנחם מענדל ברוד כג תמוז
 • מנחם מענדל גולדברג כד תמוז
 • מנחם מענדל שור כד תמוז
 • צבי הירש מרינובסקי כד תמוז
 • מנחם מענדל ברוד כד תמוז
 • טליה כרבי כה תמוז
 • מנחם מנדל סידון כו תמוז
 • מושקא מרנץ כו תמוז
 • יוסף יצחק שטוייר כז תמוז
 • אריאל משה אלוז כז תמוז
 • קוק שרח אודל כז תמוז
 • אור מנחם אלמוג כח תמוז
 • מענדי הרצל כח תמוז
 • אדל עמרם כח תמוז
 • חנה גבעוני כח תמוז
 • יוסף יצחק קרן כח תמוז
 • עשור אדל אסתר כח תמוז
 • יוסי סופר כט תמוז
180

הקדשה מדהימה שאתם בוחרים להקדיש ליקירכם

250
 • הקדשה מדהימה שאתם בוחרים
 • הקראת ההקדשה על ידי אמציה
 • הדמות של בעל יום ההולדת
  באנימציה!
1000
 • הקדשה מדהימה שאתם בוחרים
 • הקראת ההקדשה על ידי אמציה
 • הדמות של בעל יום ההולדת
  באנימציה!
שלום
התנתק
למעלה
כן
לחידוש מנוי
חיפוש באתר
Search
Generic filters
Search
Generic filters
רכישת מנוי